Ağustos Böceği ile Karınca

ygafmin tarafından 3 Eylül 2012 tarihinde Çocuk Şiirleri kategorisine eklendi.

Yazıyı okuyan kişi sayısı 38 ve yorum yapan kişi sayısı Yorum Yapılmadı.

Hemen Başla

Karıncayı tanırsınız 
Minimini bir hayvandır 
Fakat gaayet çalışkandır 
Gaayet tutumludur, yalnız 
Pek hodgamdır, bu bir kusur: 
Hodgam olan zalim olur.

Bir gün ağustos böceği 
Tembel tembel ötüp durmak 
Neticesi aç kalarak 
Karıncadan göreceği 
Bürudete bakmaz, gider 
Bir lokma şey rica eder 
Der ki: – Acıyınız bize 
Coluk çocuk evde açız 
Lanenize muhtacız. 
Karınca bir yüreksize 
Layık huşunetle sorar: 
– Aç mısınız? Ya o kadar 
Uzun, güzel günler oldu. 
O günlerde ne yaptınız? 
Böcek inler: – Açız, açız 
Bakın benzim nasıl soldu 
O günlerde gülen, öten 
Sazla, sözle eğlenen ben 
Bugün bakın ne haldeyim! 
Vallah açız, billah açız, 
Halimize acıyınız! 
Karınca eğlenir: – Beyim, 
şimdi de raksedin, ne var? 
‘Yazın çalan kışın oynar.’

Tevfik Fikret

Konuya ait etiketler

Görüşlerinizi bize yazın