<

 

GÜZELLÝÐÝ gözlerinde bir sýr gibi saklayan... 
.. 
Sen hep kýþýný yaþadýðým bir hayatýn ardýndan gözlerinle 
getirdiðin bir baharla kalbimi araladýn. 
Belki hala direndiðimi, seni yalnýzlýðýnla baþbaþa býraktýðýmý ve... 
Ýnan böyle deðil. 
Sen ikiye bölündün sanki, 
Bir mucize gibi. 
Biri; kalbimde olan sen, 
Biri de; kendini dýþarda zanneden sen. 
Þimdi düþünüyor ve soruyorum kendime. 
Acaba dýþarýdaki sen kalbimdeki senle birleþecek mi? 
Yoksa dýþarýdaki sen kalbimdeki seni geri mi isteyecek? 
Acaba isteyecek mi? 
Ýstese verebilecek miyim? 
Kalbimdeki sen senin deðil. 
Benim o. 
Bendeki sen senin deðil, 
Ýnan bana. 

Meyra©yazgulu
<

<