Allah’ım! Bizi, Yüzleri Kararanlardan Eyleme!

ygafmin tarafından 30 Aralık 2012 tarihinde Dua Bahçesi kategorisine eklendi.

Yazıyı okuyan kişi sayısı 89 ve yorum yapan kişi sayısı Yorum Yapılmadı.

Hemen Başla

Allah’ım! Bizi, o gün yüzleri parlak, güleç ve sevinçli olanlardan eyle.

Hamd, göklerde ne var, yerde ne varsa kendisinin olan Allah’a mahsustur. Hamd, ahirette de O’na mahsustur.(Sebe:1)

Allah’ım! Bizi, çabuk geçen bu dünyayı isteyenlerden eyleme; bizi, ahireti isteyen ve mü’min olarak ona layık bir gayretle çalışanlardan eyle!(İsra:18,19)

 Allah’ım! Bizi, ahiret ekinini(kazancını)isteyenlerden eyle;bizi(sadece)dünya ekinini(kazancını)isteyenlerden eyleme!(Şura:20)

Allah’ım! Bizi(sana)gönülden bağlı olanlardan eyle! Onlar ki, kendilerinin gerçekten Rablerine kavuşacaklarına inanırlar. Ve bizi günleriyle karşılaşmayı unutanlardan eyleme!(Bakara:45,46-Casiye:34)

Allah’ım! Bizi, Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlardan eyle!(Ahzab:21)

Allah’ım! Bizi, Rablerine, yönelmiş bir kalp ile gelenlerden eyle!(Kaf:33)

Allah’ım! Bizi, Allah’ın kendilerine olan nimetini ve “işittik ve itaat ettik” dedikleri zaman onunla kendilerini bağladığı misakını hatırlayanlardan eyle!)Maide:7)

 Allah’ım! Bizi, Kıyamet gününün sarsıntısından muhafaza buyur. Muhakkak ki Kıyametin sarsıntısı pek büyük bir şeydir.(Hac:1)

Allah’ım! Bizi, onları Kıyamet günü yüzleri üstü, kör, dilsiz ve sağır olarak haşredeceğin kimselerden eyleme!(İsra:97)

 Allah’ım! Bizi, kitapları sağ ellerine verilenlerden eyle; bizi kitabı sol ellerine verilenlerden ve kitapları arka taraflarından verilenlerden eyleme!(Hakka:19,25-İnşikak:10)

 Allah’ım! Bizi, tartıları ağır gelenlerden eyle; bizi tartıları hafif gelenlerden eyleme!(A’raf:8,9)

 Allah’ım! Bizi, hesap gününü unutanlardan eyleme!(Sad:26)

Allah’ım! Bizi, kolay bir hesapla hesaba çekilen ve sevinçli olarak ailesine dönenlerden eyle!(İnşikak:8,9)

Allah’ım! Bizi, yüzleri kararanlardan eyleme; bizi, yüzleri ağarıp rahmetinde bulunanlardan eyle! Onlar orada ebedi olarak kalıcıdırlar.(Al-i İmran:106,107)

Allah’ım! Bizi, o gün zelil(meşakkat içinde)çalışmış, yorgun olup kızgın bir ateşe girecek olanlardan eyleme; bizi, o gün yüzleri nimet içinde bulunup(dünyadaki)çalışmalarından dolayı hoşnut olanlardan ve yüksek bir cennette bulunanlardan eyle!(Ğaşiye: 2-4,8-10)

Allah’ım! Bizi tarafından kendilerine en güzel takdir edilmiş olanlardan eyle! İşte onlar, cehennemden uzaklaştırılmış kimselerdir.(Enbiya:101)

Allah’ım! Bizi, kâfirlerden, inatçılardan, hayra mani olanlardan, zalimlerden ve şüphecilerden eyleme!(Kaf:24,25)

Allah’ım! Bizi, ateşten uzaklaştırılıp cennete sokulanlardan eyle.(Al-i İmran:185)

Allah’ım! Bizi, cennete babalarından, eşlerinden ve çocuklarından salih olanlarla beraber girip Meleklerin her kapıdan yanlarına girerek: “Sabrettiğinizden dolayı size selam olsun! Bakın dünya yurdunun ne güzel sonucu” dediği kimselerden eyle!(Ra’d: 23,24)

Allah’ım! Bizi, onlar için katında selamet yurdu bulunan kimselerden eyle!(En’am:127)

Allah’ım! Rabbim! Bana hikmet ihsan buyur ve beni salih kimseler arasına kat! Sonrakiler içinde benim için bir lisan-ı sıdk(güzel bir medihle anılmayı) nasip eyle! Ve beni Naim cennetinin varislerinden kıl! Ve (insanların) diriltilecekleri gün, beni utandırma! O gün ki, ne mal fayda verir ne de evlat! Ancak Allah’a selim bir kalple gelen müstesna.(Şuara:83-89)

Konuya ait etiketler

Görüşlerinizi bize yazın